Strategia & Planowanie

BC/Oferta/Strategia & Planowanie

Od 20 lat budujemy własny warsztat w tworzeniu Strategii Rozwoju Gmin i Miast

Przez ten okres stworzyliśmy ponad 100 Strategii. Wielu z naszych klientów jest z nami już niemal 20 lat i jesteśmy dumni, że razem z nimi możemy budować i rozwijać samorząd lokalny w Polsce. To wielkie wyróżnienie, że możemy patrzeć jak gminy i miasta rozwijają się, tworząc wspaniałe miejsce dla nowych pokoleń.

Prowadzimy wykłady, zajęcia na uczelniach wyższych z budowania dokumentów strategicznych. Posiadamy własny dział badań i rozwoju, gdzie monitorujemy rozwój naszych klientów doskonaląc nasz warsztat. Staramy się wdrażać dokumenty strategiczne, pozyskując dotację na poszczególne projekty. Tylko w ten sposób nasza praca jest skuteczna.

Strategia gminy to więcej niż dokument. To porozumienie mieszkańców z władzami, aby budować swoje własne małe ojczyzny. Dlatego prowadzimy warsztaty, konsultacje, aby był to dokument zrozumiały dla wszystkich aktorów życia społecznego. Tylko tak dokument doprowadzi to korzystnych zmian na danym terytorium.

Nasi klienci mają dostęp do szkoleń, wiedzy, doradztwa na każdym etapie wdrażania Strategii. Mogą również korzystać z działu badań i rozwoju naszej firmy, co często pozwala na podejmowanie lepszych decyzji w przyszłości.