Rewitalizacja

BC/Oferta/Rewitalizacja

Gminne Programy Rewitalizacji

Nasz zespół już od 20 lat przygotowuje Programy Rewitalizacji. Wyznaczamy trendy w zakresie rewitalizacji miast i gmin. W tym okresie byliśmy autorami Programów Rewitalizacji dla takich miast jak Warszawa, Sopot, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki jak i mniejszych gmin np. Sulejów, Wieluń, Bolimów. Prowadzimy szkolenia i wykłady na uczelniach z zakresu tworzenia Programów.

Staramy się proponować nowe inwestycje, projekty, rozwiązania na polepszenie warunków życia na terenach zdegradowanych. Monitorujemy realizację Programów Rewitalizacji naszych Klientów. Staramy się wyciągać wnioski i doskonalimy nasz warsztat proponując skuteczne rozwiązania.

Prowadzimy warsztaty dla mieszkańców, radnych. Staramy się tworzyć nić porozumienia pomiędzy mieszkańcami a lokalnymi władzami, aby wspólnymi siłami wdrażać projekty rewitalizacyjne.

Nasze programy zawsze uwzględniają elementy adaptacji do zmian klimatu. Staramy się wprowadzać do miast zieleń i pomysły na wykorzystanie wody, słońca i wiatru. Niezwykle ważnym elementem Programów staje się przystosowanie miast do rozwoju elektromobilności.