Studium Wykonalności

BC/Oferta/Studium Wykonalności

Każdy rodzaj przedsięwzięcia ma ściśle określone kryteria działania.

Studium wykonalności jest podstawowym załącznikiem do wniosków o dofinansowanie i najważniejszym z dokumentów aplikacyjnych, często decydującym o powodzeniu wniosku. Profesjonalnie przygotowane studium jest podstawą poprawnego i łatwego wypełnienia wniosku. Aby spełniało taką rolę wymaga jednak pracy zespołu ekspertów – konsultantów funduszy europejskich, inżynierów i analityków finansowych. Studium wymaga bowiem spojrzenia na planowaną inwestycję z szerszego punktu widzenia – społecznego, gospodarczego, ekonomicznego, technologicznego, technicznego, finansowego i wielu innych. Ponadto każdy rodzaj przedsięwzięcia ma ściśle określony, w dokumentach programowych, zakres i treść opracowania oraz kryteria według których powinno być wykonane.

Korzystając z wiedzy i doświadczenia ekspertów Bajor Consulting zyskujecie Państwo pewność, że Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną przygotowane profesjonalnie, zgodnie z kryteriami i przy zastosowaniu metod aktualnie polecanych przez Komisję Europejską. Daje to Państwu przewagę punktową i gwarancję sukcesu w konkursie jakim jest ocena wniosków przez Instytucje Zarządzające przyznawaniem środków.